Rada Powiatowa ::: Zarząd Powiatowy ::: Koła :::
 
     
 

Komisje

KOMISJA ORGANIZACYJNA

Przewodniczący: Kazimierz PAŁASZ

Zespół Statutowo-Programowy

 • przygotowywanie planów pracy Rady Powiatowej
 • organizacja szkoleń i narad
 • realizacja wniosków zgłaszanych w sprawach statutowych i programowych

Skład zespołu:

 1. Agnieszka Niekochańska - przewodnicząca
 2. Stanisław Urban
 3. Józef Augustiański
 4. Marek Zawidzki
 5. Henryk Lenartowski
 6. Henryk Janasek

Zespół wewnątrzpartyjny

 • analiza stanu organizacyjnego /struktury i koła SLD/
 • rozpatrywanie wniosków z kół i zabezpieczenie ich realizacji
 • analiza opłacania składek członkowskich Skład zespołu:
 1. Mirosław Durczyński - przewodniczący
 2. Andrzej Pachulski
 3. Dariusz Tomczak
 4. Michał Wieczyński
 5. Jerzy Janczak

Zespół Samorządowy

 • organizacja współ działania z radnymi SLD (kluby)
 • planowanie kontaktów parlamentarzystów i radnych ze strukturami SLD
 • organizacja spotkań samorządowców z wyborcami

Skład zespołu:

 1. Henryk Wapiński - przewodniczący
 2. Henryk Nowak
 3. Czesław Łajdecki
 4. Gabriel Rybicki

Zespół Redakcyjny

 • wydawnictwo lokalnej gazetki SLD "NA LEWICY"
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych na użytek wewnątrzpartyjny i lokalnych mediów
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej RP SLD

Skład zespołu:

 1. Mirosław Kruszyński - przewodniczący
 2. Jerzy Siuda
 3. Marek Zawidzki
 4. Krzysztof Kozłowski
 5. Maciej Błaszczyk
 6. Agnieszka Niekochańska
 7. Tomasz Marcinkowski

 

KOMISJA SPOŁECZNO - EKONOMICZNA

Przewodnicząca: Elżbieta STREKER DEMBIŃSKA

Zespół ds. Gospodarki

 1. analiza programu gospodarczego miasta i powiatu
 2. organizacja spotkań i konsultacji z działaczami gos­podarczymi i przedsiębiorcami
 3. analiza sytuacji na rynku pracy oraz formułowanie wniosków w zakresie polityki zatrudnienia i przeciw­działanie bezrobociu

Skład zespołu:

 1. Halina Strzelczyńska - przewodnicząca
 2. Grzegorz Janiak
 3. Józef Rutecki
 4. Andrzej Cholewicki
 5. Janusz Kałuża
 6. Zbigniew Słodkiewicz
 7. Mariusz Czemiak

Zespól ds. wsi i rolnictwa

 • monitoring realizacji polityki gospodarczej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
 • propagowanie możliwości wsparcia gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej

Skład zespołu:

 1. Sławomir Kamiński - przewodniczący
 2. Longinus Langner
 3. Kazimierz Balcerzak
 4. Tadeusz Tomaszewski
 5. Jerzy Jerzyński

Zespól ds. społecznych

 • organizowanie działań na rzecz kultury i kultury fizycznej (festyny i pikniki)
 • podejmowanie i realizacja form pomocy społecznej dla rodzin najuboższych (kolacje świąteczne, półkolonie, zimowiska)
 • monitorowanie i wnioskowanie w sprawach funkcjonowania służby zdrowia, opieki społecznej, oświaty

Skład zespołu:

 1. Tadeusz Tylak - przewodniczący
 2. Stanisław Filipiak
 3. Ewa Pachciarz
 4. Ewa Michalska
 5. Wiesław Czaja
 6. Jerzy Drygiel

Zespól ds. integracji europejskiej

 • analiza polityki regionalnej
 • monitorowanie pozyskanych środków unijnych
 • podejmowanie działań w nawiązywaniu kontaktów z partnerskimi odpowiednikami miast i regionów państw wchodzących w skład Unii Europejskiej

Skład zespołu:

 1. Mariusz Siuda - przewodniczący
 2. Aleksander Koźmiński
 3. Joanna Kujawa
 4. Andrzej Jaworski
 5. Elżbieta Masztalerz
 6. Roman Wesołowski
 7. Agnieszka Wawrzyniak
 8. Grzegorz Dembiński
 9. Krzysztof Kozłowski
 10. Tomasz Marcinkowski

 

KOMISJA MŁODZIEŻOWA

Przewodnicząca: Beata JARZYŃSKA

Zespoły:

 • organizacji imprez kulturalnych i sportowych
 • ideowo - programowy
 • ds. organizacji pomocy społecznej
 • współpracy z organizacjami młodzieżowymi

Skład Komisji:

 1. Ewa Michalska
 2. Krzysztof Kozłowski
 3. Bartłomiej Michalak
 4. Joanna Kujawa
 5. Justyna Wapniarska
 6. Magdalena Rabikowska
 7. Tomasz Moralewski
 8. Mariusz Siuda 

Aktualności

Kronika

Linki

Kontakt